کلاس‌های مناسب برای خردسالان

بنفشه دارالشفایی

بنفشه دارالشفایی

یوکللی

۳۰ دقیقه

11

دلار

تومیک تاروردیانس

تومیک تاروردیانس

گیتار کلاسیک و پاپ- موسیقی کودک- فلوت ریکوردر- سلفژ-

۳۰ دقیقه

12

دلار

دیبا اقتصادی

دیبا اقتصادی

موسیقی کودک و‌ نوجوان / ساز فلوت ریکوردر

۳۰ دقیقه

9

دلار

نعیمه مهدویان

نعیمه مهدویان

هنرهای نمایشی

۶۰ دقیقه

10

دلار

شیدا حجازی

شیدا حجازی

پیانو و موسیقی کودک

۳۰ دقیقه

15

دلار

افسون لاشایی

افسون لاشایی

نقاشی همراه با تاریخ هنر به زبان کودکان

۶۰ دقیقه

14

دلار

عاطفه کوفگر

عاطفه کوفگر

سفالگری، قلمزنی، چاپ قلمکار، منبت و معرق

۶۰ دقیقه

11

دلار

راحله فیروزی

راحله فیروزی

آواز ایرانی

۳۰ دقیقه

10

دلار

علی عبدالکریمی

علی عبدالکریمی

پیانو و موسیقی کودک

۳۰ دقیقه

13

دلار

الناز زنگویی

الناز زنگویی

باله کلاسیک ، انعطاف پذیری

۶۰ دقیقه

10

دلار

نازنین خردپیشه

نازنین خردپیشه

آشپزی برای کودکان

۳۰ دقیقه

12

دلار

نازنین خردپیشه

نازنین خردپیشه

کارگاه های هنر شامل نقاشی و حجم(مجسمه سازی و کار با سفال)

۳۰ دقیقه

12

دلار