Search

STEAM DAY - 8 November

Updated: Nov 14

روز STEAM هشتم نوامبر چه روزی است؟


8 نوامبر در تقویم کشور آمریکا به‌عنوان روز ملی STEAM یا STEM نام‌گذاری شده است. این روز با هدف تمرکز و توجه برای کمک به رشد کودکان در شاخه‌های علوم (Science)، فناوری (Technology)، مهندسی (Engineering)، هنر (Art) و ریاضی (Mathematics) در نظر گرفته شد. اما در سال‌های بعد با حمایت از حضور زنان در جوامع شغلی و فعالیت در مشاغلی که مردانه به نظر می‌رسند توسعه یافت. در ادامه‌ی این مطلب از درسون به بررسی مزایای این شیوه‌ی آموزشی و توصیف جزییات بیشتری از این موضوع خواهیم پرداخت.


تاریخچه‌ی نام‌گذاری این روز در ایالات متحده‌ آمریکا؛

مطالعات صورت‌گرفته در اوایل سال 2000 بیان‌گر ضعف دانش‌آموزان آمریکایی در رشته‌های ‌ STEMبود. بر این اساس مشخص شد این دانش‌آموزان به اندازه‌ی هم‌سن و سال‌های خود در کشورهای دیگر پیشرفت نمی‌کنند و عملکرد ضعیفی دارند. این زنگ خطری برای ایالات متحده بود. چرا که اگر تدبیری برای رفع این مشکل در نظر گرفته نمی‌شد، آینده‌ی نیروی کار، رفاه و اقتصاد نیز به خطر افتاده و امکان رقابت و پیشرفت از بین می‌رفت.

از این رو برای تامین منابع انسانی متخصص و نیروی کار واجد شرایط در آینده، نیاز به فرهنگ‌سازی و علاقه‌مندکردن کودکان از سنین پایین بود. پس برنامه‌ای بلندمدت برای اجرای این تصمیمات مطرح شد. در این برنامه، نیاز به معلمانی باتجربه و متخصص برای آموزش کودکان و ایجاد علاقه و انگیزه در آنان بود. در حالی که در سال‌های گذشته اکثر معلمان دانش کافی برای آموزش و ترغیب دانش‌آموزان نداشتند. از آن به‌بعد دولت‌ها، جوامع، دانشگاه‌ها و مدارس، آموزش و یادگیری در رشته‌های استیم را در الویت قرار دادند تا این مشکل را مرتفع کنند. نکته‌ی مهم این رویداد، آینده‌نگری برای افزایش دستمزد‌، تربیت نیروی متخصص داخلی و در نهایت تلاش برای استقلال هر ملتی است.