Search

با یک تیر دو نشون

Updated: Feb 26, 2021

وقتی بچه‌ها با درسون کلاس می‌گیرن با یک تیر دو نشون می‌زنن. هم چیزی رو که می‌خوان یاد می‌گیرن و هم فارسی صحبت کردنشون تقویت میشه. خیلی از بچه‌های نسل دومی حتا اگه تو خونه هم فارسی صحبت کنند، چون فقط با مادر پدر یا تعداد کمی فارسی صحبت می‌کنند، دامنه‌ی لغاتشون محدود می‌مونه. ولی با گرفتن کلاس با درسون فرصت صحبت کردن با افراد بیشتری رو پیدا می‌کنند و خیلی زود کلمات و اصطلاحات جدید یاد می‌گیرند.

32 views0 comments