Search

گزارش آوریل ۲۰۲۱

با پایان ماه آوریل ده ماه از شروع به کار درسون می‌گذره. ما آمارهای مربوط به عملکردمون رو در صفحه‌ی اول وبسایت بروز کردیم. در این ماه ۱۴۹۸ جلسه کلاس برگزار شد و تعداد کلاسهای ما رو به نزدیک ۸۰۰۰ جلسه رسونده است. همچنین در این ماه ۶۲ شاگرد جدید به درسون اضافه شدند و بدین ترتیب تعداد شاگردان ما هم بیشتر از ۶۰۰ شاگرد شده. در دو ماهه‌ی اخیر ما افتخار همکاری با چند معلم جدید در رشته‌های پیانو، فارسی و ورزش رو پیدا کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنیم به صفحه‌ی معلم‌های ما دوباره سر بزنید.


113 views0 comments