Search

گزارش فوریه‌ی ۲۰۲۱

Updated: Mar 4, 2021

با پایان ماه فوریه هشت ماه از شروع به کار درسون می‌گذره. ما یک سری آمارهای مربوط به عملکردمون رو در صفحه‌ی اول وبسایت قرار دادیم. در این ماه ۱۲۵۷ جلسه کلاس برگزار شد و تعداد کلاسهای ما رو به بیش از ۵۴۰۰ جلسه رسونده است. همچنین در این ماه ۸۰ شاگرد جدید به درسون اضافه شدند و بدین ترتیب تعداد شاگردان ما هم بیشتر از ۵۵۰ شاگرد شده. و البته همه‌ی اینها به خاطر بیش از ۷۰ معلم توانمند و مهربان درسون هست که ما خیلی ازشون ممنونیم.

81 views0 comments