ریاضی و کامپیوتر

آناهیتا خادمی

آناهیتا خادمی

Python, Matlab, c++, Scratch

۶۰ دقیقه

10

دلار

سمانه رضایی

سمانه رضایی

ریاضی و فیزیک

۶۰ دقیقه

10

دلار

یاسمن عسگری

یاسمن عسگری

Python, Machine Learning

۶۰ دقیقه

10

دلار

حسین سجودی

حسین سجودی

C++, Python, JavaScript, HTML, Django

۵۰ دقیقه

15

دلار

فرزانه فضلی

فرزانه فضلی

ریاضیات کانگورو

۵۰ دقیقه

11

دلار

فرزانه فضلی

فرزانه فضلی

Algorithm, Python, Scratch and Mobile application

۵۰ دقیقه

11

دلار

© 2020 کلیه حقوق این سایت برای درسون محفوظ میباشد.