top of page
This course can no longer be booked.

کارگاه قصه،بازی، موسیقی صدای سنگ با دیبا

یکشنبه ۱۳ دسامبر، ۹ شب به وقت داخل کشور

  • Ended
  • Online

اطلاعات بیشتر

وسایل مورد نیاز: ۲ عدد سنگ /۲ برگ کاغذ سفید / مدادرنگی لاون فلد می گوید: "هرچه حواس بیشتر درگیر و آگاه باشند، یادگیری بالاتر می رود. “موسیقی و حرکت موزون بخش قابل توجهی از زندگی روزانه کودکان در یک برنامه آموزشی خلاق است. موسیقی حافظه ی فرآیندی بدن را تقویت می کند و در نتیجه امکان یادگیری پایدار ایجاد می شود. ساختار مغز با موسیقی تطابق و سازگاری فوق العاده زیادی دارد و آموزش آن ،منافع اجتماعی و تحصیلی ماندگار و قابل توجهی دارد. تجربیات مرتبط با موسیقی و حرکات ریتمیک به رشد هر دو نیمکره مغز کمک می کند و در رشد کودک در حیطه هیجانی، اجتماعی، فیزیکی، شناختی و زبان آموزی موثر واقع می شود در فعالیت های هنری فرد احساسی را که قبلا تجربه کرده در خود بیدار می کند و برانگیختن آن به وسیله حرکات، اشارات ، خط ها، رنگ ها، صداها، نقش ها و کلمات به نحوه ی که دیگران بتوانند همان احساس را تجربه کنند خواهد بود


bottom of page