top of page
ﮔﻼﻟﻪ
average rating is 5 out of 5

5 ستاره | 23 نظر

... از ... نظر

گلاله ﻣﻮﻻﻧﺎیی

فارسی اول و دوم دبستان

مناسب برای: کودک

میزان تسلط به زبان انگلیسی: متوسط

سطح تدریس:

مهارت‌ها:

این معلم هم اکنون زمان خالی ندارد

این کلاس را هدیه دهید

زمان جلسات: ۴۵ دقیقه | هزینه 11 دلار کانادا

درخواست جلسه معرفی رایگان

درباره‌ی من:

ﻋﺎﺷﻖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻌﻠمی ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎﺯﻩ می‌‌‌‌ﺪﻫﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ و ﺟﻮاﻥ ﺑﻤﺎﻧﻢ. ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﭽﻪ‌ﻫا و ﺷﻐﻠﻢ ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻧمی‌ﻛﻨﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻋﻜﺎسی و طﺑﻴﻌﺖ‌ﮔﺮﺩی و ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﻦ ﺳﻔﺮ و ﻛﺸﻒ ﺟﺎﻫﺎی ﺩﻳﺪنی رو ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ  و اﮔﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺘﻤﺎ می‌ﺒﻴﻨﻢ. 


درباره‌ی من:

شیوه‌ی تدریس:

شیوه‌ی تدریس:

ﻛﻼﺱ ﺑﺮاﻱ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻥ ﺑﺎﺷﻪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻂﺢ ﺩﻟﺒﻨﺩﺗﻮﻥ اﺯ ﺭﻭﺷ‌ﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻋﺮﻭﺳﻚ، ﻛﻠﻴﭗ آﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺏ‌ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﺳﻲ (ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻢ)، ﻛﺎﺭﺑﺮﮒﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ و ﻛﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺗﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻲ و....اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻭﻟﻴﺎﻱ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻲﺗﻮﻧﻴﻢ اﺯ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺳﻤﻲ اﻳﺮاﻥ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ.  


سابقه‌ی تحصیلی و کاری:

سابقه‌ی تحصیلی و کاری:

🔹لیسانس آموزش ابتدایی 

🔹ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺭﻭاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

🔹ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ اﺑﺘﺪاﻳﻲ

🔹ﻣﻮﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ و اﺛﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ (ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ) 

🔹ﺳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ و ﺩﺭﺳﻲ ﻣﻨﻂﻘﻪ

🔹ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ اﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ

🔹ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻜﻤﻞ و ﻓﻮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

🔹ﺩاﻭﺭ و ﺭاﺑﻄ ﺩﺭﺳﻲ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﺩﺭﺱ ﭘﮋﻭﻫﻲ

مدرک تحصیلی

نظرات

نظرات

ناهید: خانم گلاله مولانایی به معنای حقیقی کلمه، یک معلم بی نظیر هستند. در کمتر از یک سال، و با فقط یک جلسه در هفته، دختر من یاد گرفته فارسی بخواند و بنویسد. مهم تر از آن، شادی و شعفی که دخترم پس از هر جلسه کلاس با خانم مولانایی دارد وصف ناشدنی است. خانم مولانایی بسیار مسلط به امر آموزش، و بسیار صبور و مهربان هستند. من خانم مولانایی را به همه ی پدر و مادرهای ایرانی درخارج از کشور توصیه می کنم. از وبسایت درسون هم بابت فراهم کردن امکان آموزش زبان فارسی به ایرانیان خارج از کشور ممنونم.


Zhila: My son likes Golale's teaching method. However he is tired of a full day school, he doesn't want to miss her class on Monday's evening.  She is very patient and kind! Thank you for providing this experience!


Elham: Ms. Molanaei has been a great teacher. Lily has been a lot more interested in learning Farsi since she has started her lessons with Ms. Molanaei. She has improved in reading and writing. We have noticed improvement even in her everyday speaking at home.


پریسا: گلاله  اشتیاق یاد گرفتن فارسی رو به صورت مداوم در دانش آموز زنده نگه میداره و با تسلط کاملی که به روانشناسی تکاملی بچه ها داره، در تمام مدت کلاس مفاد درسی رو به صورت دینامیک و فلویید برای بچه ها شخصی سازی میکنه. ما از اینکه با چنین معلم بی نظیری شانس آشنا شدن رو داشتیم بسیار شاکریم.  -پریسا


نظر 1

*She is a great teacher. Thanks


Roudabeh:Golaleh has been absolutely amazing! Both my girls ages 6 and 9 love her and look forward to the Farsi lessons every week. My eldest Darya had a bit of Farsi background and now she is able to read a bit and write sentences after just 12 sessions! We are so impressed by Golaleh's teaching method and I am forever grateful to her. We have just bought another package to continue the lesson with Golaleh joon.


نیوشا: خیلی خیلی کلاس ایشون خوبه. دخترم همیشه مشتاق سه شنبه هاست که با گلاله جون کلاس داشته باشه.


سمیه: خانم مولانایی با استفاده از شیوه های موثر و اخلاق بسیار خوبشون باعث علاقه مندی دختر من به آموزش زبان فارسی شدن.


امیر: بهترین ملاک ارزیابی، اشتیاق هفتگی فرزندم برای این کلاس میباشد که نشان از جذابیت کلاس دارد، ممنون بابت فراهم کردن این کلاس با چنین معلم فوق العاده ای.


*نحوه کار و شیوه آموزششون پسر منو علاقه مند کرد به یادگیری زبان فارسی

bottom of page