شطرنج

شهره بیات

شهره بیات

شطرنج

۳۰ دقیقه

15

دلار

نیما شیرین بیان

نیما شیرین بیان

شطرنج

۶۰ دقیقه

10

دلار

ساره تاجیک

ساره تاجیک

شطرنج

۴۵ دقیقه

11

دلار

© 2020 کلیه حقوق این سایت برای درسون محفوظ میباشد.