زبان

مینا دلشاد

مینا دلشاد

انگلیسی

۶۰ دقیقه

10

دلار کانادا

مینا دلشاد
ندا حتمی

ندا حتمی

فرانسوی

۶۰ دقیقه

14

دلار کانادا

ندا حتمی
پانیذ جدیدی

پانیذ جدیدی

فرانسوی

۶۰ دقیقه

9

دلار کانادا

پانیذ جدیدی
سجاد سهیلی

سجاد سهیلی

فرانسوی

۶۰ دقیقه

10

دلار کانادا

سجاد سهیلی
بهار موحد

بهار موحد

فرانسوی

۶۰ دقیقه

10

دلار کانادا

بهار موحد
مهتاب مخلصی

مهتاب مخلصی

اسپانیایی

۶۰ دقیقه

13

دلار کانادا

مهتاب مخلصی
سمیه کبیری

سمیه کبیری

فرانسوی

۶۰ دقیقه

14

دلار کانادا

سمیه کبیری
سام تقوی

سام تقوی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

13

دلار کانادا

سام تقوی
روناک خوشنام

روناک خوشنام

فرانسوی

۶۰ دقیقه

11

دلار کانادا

روناک خوشنام
دانیال شیرزادی

دانیال شیرزادی

انگلیسی، آیلتس

۶۰ دقیقه

14

دلار کانادا

دانیال شیرزادی
آیناز رزمجو

آیناز رزمجو

فرانسوی

۶۰ دقیقه

8

دلار کانادا

آیناز رزمجو
لیلا منتظری

لیلا منتظری

فرانسوی

۶۰ دقیقه

15

دلار کانادا

لیلا منتظری
نجمه خلدی‌نسب

نجمه خلدی‌نسب

فرانسوی

۶۰ دقیقه

11

دلار کانادا

نجمه خلدی‌نسب
صبا صافی

صبا صافی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

11

دلار کانادا

صبا صافی
مهتاب مخلصی

مهتاب مخلصی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

13

دلار کانادا

مهتاب مخلصی
پرتو نعمتی

پرتو نعمتی

فرانسوی

۶۰ دقیقه

13

دلار کانادا

پرتو نعمتی
سارا اعلمی

سارا اعلمی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

15

دلار کانادا

سارا اعلمی
تالین منوچهری

تالین منوچهری

فرانسوی

۶۰ دقیقه

15

دلار کانادا

تالین منوچهری
حامد فراقی داریان

حامد فراقی داریان

آلمانی

۶۰ دقیقه

15

دلار کانادا

حامد فراقی داریان
نسرین دفترچی

نسرین دفترچی

فرانسوی

۶۰ دقیقه

15

دلار کانادا

نسرین دفترچی
سارا کاظمی

سارا کاظمی

انگلیسی، آیلتس

۶۰ دقیقه

12

دلار کانادا

سارا کاظمی
پیام خرامش

پیام خرامش

فرانسوی

۶۰ دقیقه

10

دلار کانادا

پیام خرامش
فرشته غرضی

فرشته غرضی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

11

دلار کانادا

فرشته غرضی
الهام شرکت

الهام شرکت

آلمانی

۶۰ دقیقه

15

دلار کانادا

الهام شرکت
آرزو خدیوی

آرزو خدیوی

اسپانیایی

۶۰ دقیقه

17

دلار کانادا

آرزو خدیوی
ماندانا مجیدی

ماندانا مجیدی

روسی

۶۰ دقیقه

12

دلار کانادا

ماندانا مجیدی