انتخاب معلم

شما ابتدا در درسون باید معلم دلخواه خود را انتخاب می‌کنید. در بسیاری از رشته‌ها در درسون بیش از یک معلم وجود دارد. شما می‌توانید با خواندن پروفایل معلمها، تماشای ویدیوی آنها، و نگاه کردن به نظرات و امتیاز شاگردان دیگر معلم مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برگزاری جلسه‌ی معرفی رایگان

بعد از این که معلم خود را انتخاب کردید، در صفحه‌ی این معلم در وبسایت درسون بر روی دکمه‌ی «درخواست جلسه معرفی رایگان» کلیک کنید و فرم کوتاه مربوطه را کامل کنید.

REAL ESTATE

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

Technology

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.